Uključi/isključi pristupačnost

TZG Omiš - Akti, programi rada i izvješća

PDF Statut tzg omis (1,036 MB) PDF Pravilnik o donacijama (186,455 kB) PDF Odluka o izmjenama pravilnika o nabavi i stvaranju ugovornih obveza (23,875 kB) PDF Pravilnik o nabavi i stvaranju ugovornih obveza (2,074 MB) PDF Ministarstvo turizma i sporta izvjesce o obavljenom nadzoru nad radom tzg omisa za 2021 godinu (393,894 kB) PDF Odluka o izmjenama pravilnika o ustrojstvu radu organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta placama i ostalim materijalnim pravima u turistickoj zajednici grada omisa (62,715 kB) PDF Odluka o izmjenama pravilnika o ustrojstvu radu organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta placama i ostalim materijalnim pravima u turistickoj zajednici grada omisa 1 (93,843 kB) PDF Odluka o izmjenama pravilnika o ustrojstvu radu organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta placama i ostalim materijalnim pravima u turistickoj zajednici grada omisa 2 (489,761 kB) PDF Pravilnik o ustrojstvu radu organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta placama i ostalim materijalnim pravima u turistickoj zajednici grada omisa (6,861 MB) PDF Pravilnik o ustrojstvu radu organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta placama i ostalim materijalnim pravima u turistickoj zajednici grada omisa prilog i (2,69 MB) DOCX Dodatak strateskom planu razvoja turizma grada omisa 2020 2030 pandemija (868,457 kB) DOCX Strateski plan razvoja turizma grada omisa 2020 2030 (4,788 MB) PDF Strateski marketing plan tzg omis (543,789 kB) PDF Program rada 2022 (1,944 MB) PDF Odluka o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa rada za 2021 (19,874 kB) PDF Izvjesce o izvrsenju programa rada za 2021 (1,891 MB) PDF Izmjene i dopune programa rada 2021 (957,459 kB) PDF Program rada 2021 (16,836 MB) PDF Izvjesce o radu direktorice tzg omisa za 2020 (1,078 MB) PDF Izvjesce o radu tv tzg omisa za 2020 (1,046 MB) PDF Odluka o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa rada i godisnjeg financijskog izvjesca tzg omis za 2020 (23,024 kB) PDF Izvjesce o izvrsenju programa rada i godisnje financijsko izvjesce tzg omis za 2020 (984,635 kB) PDF Odluka o donosenju izmjena i dopuna financijskog plana tzg omis za 2020 (24,228 kB) DOCX Izmjene i dopune financijskog plana za 2020 (97,248 kB) PDF Odluka o usvajanju programa rada i financijskog plana tzg omis za 2020 (20,323 kB) DOCX Financijski plan 2020 (28,042 kB) DOCX Program rada i financijski plan 2020 (2,628 MB) PDF Biljeske uz financijske izvjestaje tzg omis za 2019 (413,329 kB) PDF Godisnje financijsko izvjesce 2019 (1,035 MB) DOCX Rebalans 2019 (187,772 kB) DOCX Program rada i financijski plan 2019 (2,254 MB) DOCX Godisnje financijsko izvjesce 2018 (376,659 kB) DOCX Izmjene i dopune financijskog plana za 2018 (111,516 kB) PDF Program rada i financijski plan 2018 (1,396 MB) PDF Godisnje financijsko izvjesce 2017 (1,872 MB) PDF Program rada i financijski plan 2017 (2,062 MB) PDF Godisnje financijsko izvjesce 2016 (1,795 MB) PDF Program rada i financijski plan 2016 (1,017 MB) PDF Godisnje financijsko izvjesce 2015 (1,234 MB) PDF Rebalans 2015 (735,078 kB) PDF Program rada i financijski plan 2015 (1,021 MB) PDF Godisnje financijsko izvjesce 2014 (904,968 kB) PDF Zakljucak i misljenje o provedenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem tzg omisa za razdoblje od 1 1 do 31 12 2021 (117,648 kB) PDF Izvjesce neovisnog revizora o izvrsenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem tzg omisa za 2020 (2,411 MB) PDF Izvjesce neovisnog revizora o obavljenom uvidu u financijske izvjestaje tzg omis za 2019 (1,783 MB) PDF Izvjesce neovisnog revizora o obavljenom uvidu u financijske izvjestaje tzg omis za 2018 (691,105 kB) PDF Izvjesce neovisnog revizora o obavljenom uvidu u financijske izvjestaje tzg omis za 2017 (504,481 kB)