Uključi/isključi pristupačnost

Kutak za članove

Administrativno poslovanje za vlasnike objekata u domaćinstvu - 2021.

Poštovani iznajmljivači,

kako bi vas upoznali sa trenutnim zakonskim propisima i olakšali vam poslovanje, u suradnji sa Savjetovalištem za obiteljski smještaj, pripremili smo video edukaciju na temu Administrativno poslovanje za objekte u domaćinstvu - 2021.

Edukacija je dostupna na: www.youtube.com/watch

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.

TZG Omiš

 

Tko je ugostitelj? Što se smatra ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu?

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do   najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

- usluga smještaja u kampu i/ili kamp odmorištu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina, 

- usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapaciteta do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina,

- usluge doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja, iznimno ako u krugu od  km cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljskih usluga pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač može pružati i uslugu polupansiona  i/ili punog pansiona.

Uvjeti za kategorizaciju propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji je dostupan na stranicama MINT-a: mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje koje izdaje Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, tel. 021 862 149.

 

Gdje se mogu nabaviti standardizirane ploče?

Ploča se naručuje izravno kod ovlaštenog proizvođača, a proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma su:

 • JAGUAR d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com)
 • BINAR d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr)
 • ROBI, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com  reklame.mikic@gmail.com)
 • KORDUN - MARKETING d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)
 • NEGRAS d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč, tel: 052 431 046, 091 1904 965, 091 5230 380, e-mail: info.negras@gmail.com)
 • TRAMAX d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split, tel: 021 548 808, e-mail: info@tramax.hr)
 • SKRIPTA TISAK d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek, tel: 031 203 900, e-mail: tisak@skripta.hr)
 • CONDOR B&B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split, tel: 021 460 143, e-mail: condor.split@gmail.com)

Proizvođaču treba dostaviti: kopiju rješenja o odobrenju za pružanje usluga, kopiju potvrde o uplati, adresu za dostavu ploče.

 

Na koji način se vrši prijava i odjava turista Turističkoj zajednici?

Iznajmljivači su obavezni u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te odjaviti njihov boravak najkasnije 24h po odlasku.

Prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Pristupne podatke za prijavu u sustav dodjeljuje Turistička zajednica Grada Omiša, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

 

Što je popis turista?

Iznajmljivači su dužni voditi popis gostiju na propisan način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija.

Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor.

 

Što trebam znati o knjizi Evidencija prometa?

Knjiga Evidencija prometa je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Evidentiraju se svi izdani računi bez obzira na to da li su naplaćeni ili ne. U Evidenciju treba biti upisan cjelokupan iznos računa.

 

Koje su moje obaveze kao iznajmljivača?

Cjenik   

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, te vrstu posebnog standarda, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena. U svakoj smještajnoj jedinici (sobi, apartmanu, studio apartmanu..) iznajmljival je dužan istaknuti cjenik usluga koje nudi izražene u kunama.

Cjenik sadrži sljedeće:

 • naziv smještaja, ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača
 • naziv usluge
 • vrsta naplate (po noćenju, po osobi i sl.)
 • razdoblje (sezone)
 • cijenu koja mora biti izražena u kunama, a cijena u drugoj valuti se može dodati
 • turističku pristojbu (iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju paušalno obavezno trebaju navesti da je ista uključena u cijenu)
 • PDV (ukoliko iznajmljivač nije obveznik PDV-a, potrebno je navesti da PDV nije uračunat u cijenu)
 • dodatne usluge i cijene dodatnih usluga (npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet i sl.)
 • datum od kada vrijedi cjenik
 • potpis iznajmljivača


Račun
Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Svi privatni iznajmljivači dužni su ispostaviti račun za svaku izvršenu uslugu u svom domaćinstvu neovisno o tome kome su prodali usluge, direktno gostu ili turističkoj agenciji.

Račun sadrži sljedeće:

 • broj računa, mjesto i datum izdavanja računa
 • ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača
 • podatke o primatelju usluge (ime i prezime ili naziv)
 • vrstu i količinu proizvoda i usluga koji su pruženi/prodani
 • iznos popusta ako ste gostu dali popust na usluge
 • ukupan iznos kojeg je potrebno platiti
 • naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu ako ste obveznik plaćanja turističke pristojbe u paušalnom iznosu
 • PDV (ukoliko je domaćinstvo u sustavu PDV-a,  ili ako niste naznaku: PDV nije obračunat prema čl. 90 st. 2. Zakona o PDV-u)
 • datum izdavanja računa i potpis nositelja rješenja

Podnošenje prigovora
Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili epošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Normativi
Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočit gostu.

 

Pomoćni kreveti - pojašnjenje

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj: 120/19), članak 3. stavak 6. je propisano da se pomoćni krevet ne izražava u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.

U praksi bi značilo da iznajmljivači koji su registrirani  za pružanje usluga u domaćinstvu iza 1. rujna 2007. godine, (odnosno nakon stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) imaju dvije mogućnosti:

 1. Ne koristiti pomoćne krevete. U tom slučaju iznajmljivač ništa ne mijenja. Zadržava rješenje koje je prije ishodio u kojem su pomoćni kreveti evidentirani u obrazloženju rješenja, ali se ti pomoćni kreveti ne smiju reklamirati niti se na njih smiju primiti goste.
 2. Koristiti pomoćne krevete. Iznajmljivač se mora javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo (nekadašnji Ured državne uprave, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5 , 021 862 149) kako bi dobio novo rješenje. U novom rješenju će se pomoćni kreveti evidentirati u izreci rješenja.  Iznajmljivač popunjava zahtjev i izjavu da nije došlo do bitnih promjena (obrasci se mogu preuzet u Upravnom odjelu). Uz zahtjev moraju priložiti preslik osobne iskaznice, preslik postojećeg rješenja i 70 kuna takse.

Zahtjev se rješava u neposrednom postupku (nema očevida). Iznajmljivač bi novo rješenje trebao ishodovati do trenutka kad mu dolaze gosti u objekt.  

Iznajmljivači koji su registrirani temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. za bilo koje promjene se moraju javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo prema mjestu objekt za iznajmljivanje.

PDF Odluka o visini turisticke pristojbe 2023 (1,089 MB) PDF Prirucnik za iznajmljivace 2022 (2,694 MB) PDF Ministarstvo turizma i sporta safe stay in croatianewsletter (909,95 kB) PDF Odluka o visini turisticke pristojbe 2022 (257,859 kB) DOCX C j e n i k (15,554 kB) ODT Podnosenje prigovora (6,589 kB) PDF Odluka o visini turisticke pristojbe na podrucju splitsko dalmatinske zupanije za 2021 godinu2 (450,468 kB) PDF Htz 2021letaknautika pristojbahr (750,825 kB) PDF Uputazapopunjavanjeclanarineza2021godinu210113obrtzclanarine (279,907 kB) DOCX Clanarina turistickim zajednicama 2020 (14,195 kB) DOC Upute iznajmljivacima 2020 (338,944 kB) PDF Obrazac tz 2 (127,19 kB) DOC Vikendasi 2020 (43,52 kB) PDF Turisticka aktivnost u okolnostima bolesti covid 19docx (284,932 kB) PDF Postupakkodpojavebolestikodgosta1906 (108,328 kB) DOCX Primjer potvrde rezervacije smjestajacharter uslugeitd kojom se dokazuje ulazak u rh u turisticke svrhe (25,659 kB) DOCX Voucher eng (12,268 kB) DOCX Voucher (12,191 kB) DOC Upute iznajmljivacima 2019 (139,776 kB) DOC Uputa vlasnicima kuca za odmor 2019 (54,272 kB) PDF Kratki vodic namijenjen gradanima rezidentima iznajmljivacima za ispunjavanje poreznih obveza (1,692 MB) PDF Evisitor smjernice gdpr (467,303 kB) PDF Cjenik i izdavanje racuna (69,538 kB) PDF Kucni red 6 jezika kr (4,012 MB) PDF Pdv identifikaciji broj (2,716 MB) PDF Tz obrazac za turist clanarinu (63,648 kB) DOC Upute u slucaju pozara (37,376 kB) DOC Vatrotporna tkanina misljenje mint a (14,848 kB) DOC Dopis minta plan evakuacije (50,688 kB) PDF Zastita podataka bolja pravila za mala poduzeca (1,266 MB) PDF Apartman plus 02 2017mail 1 (8,504 MB) PDF Apartman plus br2 2017mail (10,411 MB) PDF Apartman plus casopis za iznajmljivalje ce 03 (8,204 MB) PDF Apartman plus 04 2017 (11,138 MB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakacn (398,539 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakade (331,347 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakacz (362,019 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaen (284,019 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakait (303,956 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakapl (324,246 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaru (355,702 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaes (292,627 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakafr (313,827 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakahr (324,287 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakahu (423,771 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakasi (333,206 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakask (368,555 kB) DOCX Entercroatiaupute za jednodnevne izlete 003 (81,676 kB)