Uključi/isključi pristupačnost

Kutak za članove

Pomoćni kreveti - pojašnjenje

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj: 120/19), članak 3. stavak 6. je propisano da se pomoćni krevet ne izražava u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.

U praksi bi značilo da iznajmljivači koji su registrirani  za pružanje usluga u domaćinstvu iza 1. rujna 2007. godine, (odnosno nakon stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) imaju dvije mogućnosti:

  1. Ne koristiti pomoćne krevete. U tom slučaju iznajmljivač ništa ne mijenja. Zadržava rješenje koje je prije ishodio u kojem su pomoćni kreveti evidentirani u obrazloženju rješenja, ali se ti pomoćni kreveti ne smiju reklamirati niti se na njih smiju primiti goste.
  2. Koristiti pomoćne krevete. Iznajmljivač se mora javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo (nekadašnji Ured državne uprave, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5 , 021 862 149) kako bi dobio novo rješenje. U novom rješenju će se pomoćni kreveti evidentirati u izreci rješenja.  Iznajmljivač popunjava zahtjev i izjavu da nije došlo do bitnih promjena (obrasci se mogu preuzet u Upravnom odjelu). Uz zahtjev moraju priložiti preslik osobne iskaznice, preslik postojećeg rješenja i 70 kuna takse.

Zahtjev se rješava u neposrednom postupku (nema očevida). Iznajmljivač bi novo rješenje trebao ishodovati do trenutka kad mu dolaze gosti u objekt.  

Iznajmljivači koji su registrirani temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. za bilo koje promjene se moraju javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo prema mjestu objekt za iznajmljivanje.

PDF Priručnik za vlasnike apartmana, kuća za odmor, studio apartmana i soba u domaćinstvu za 2023. godinu (3,834 MB) PDF Odluka o visini turističke pristojbe 2024. (234,573 kB) PDF Odluka o visini turisticke pristojbe 2023 (1,089 MB) PDF Htz letak nautika 2023 (1,085 MB) PDF Prirucnik za iznajmljivace 2022 (2,694 MB) PDF Ministarstvo turizma i sporta safe stay in croatianewsletter (909,95 kB) PDF Odluka o visini turisticke pristojbe 2022 (257,859 kB) DOCX C j e n i k (15,554 kB) ODT Podnosenje prigovora (6,589 kB) PDF Obrazac tz 2 (127,19 kB) PDF Odluka o visini turisticke pristojbe na podrucju splitsko dalmatinske zupanije za 2021 godinu2 (450,468 kB) PDF Postupak kod pojave bolesti kod gosta (108,328 kB) DOCX Primjer potvrde rezervacije smjestajacharter uslugeitd kojom se dokazuje ulazak u rh u turisticke svrhe (25,659 kB) DOCX Voucher eng (12,268 kB) DOCX Voucher (12,191 kB) PDF Kratki vodic namijenjen gradanima rezidentima iznajmljivacima za ispunjavanje poreznih obveza (1,692 MB) PDF Evisitor smjernice gdpr (467,303 kB) PDF Cjenik i izdavanje racuna (69,538 kB) PDF Kucni red 6 jezika kr (4,012 MB) PDF Pdv identifikaciji broj (2,716 MB) PDF Tz obrazac za turist clanarinu (63,648 kB) DOC Vatrotporna tkanina misljenje mint a (14,848 kB) DOC Dopis minta plan evakuacije (50,688 kB) PDF Zastita podataka bolja pravila za mala poduzeca (1,266 MB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakacn (398,539 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakade (331,347 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakacz (362,019 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaen (284,019 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakait (303,956 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakapl (324,246 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaru (355,702 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakaes (292,627 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakafr (313,827 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakahr (324,287 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakahu (423,771 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakasi (333,206 kB) PDF Evisitor obavijest prikupljanje osobnih podatakask (368,555 kB)