Uključi/isključi pristupačnost

IQM – početna analiza stanja

8. srp 2022.

Turistička zajednica Grada Omiša u suradnji s tvrtkom Feel IQM d.o.o. započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom. Projekt IQM Destination ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost.

IQM Destination sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti.

Dugoročni cilj je kroz ovaj projekt uspostaviti mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu se kroz individualnu edukaciju samih dionika podiže sadašnja razina kvalitete u destinaciji, a čime destinacija treba postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta želi se unaprijediti ujednačenost kvalitete usluge i ponude. U tijeku je provedba prve faze projekta – istraživanje mišljenja svih dionika u turizmu u gradu Omišu, te gostiju koji borave u gradu Omišu i koriste usluge različitih dionika projekta, a realizacija projekta trajati će tri godine u nekoliko faza.

Početna analiza stanja i online reputacije za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. pokazala je da je IQM indeks na razini destinacije na bazi 10.287 recenzija iznosi 92/100 za 2021., a u razdoblju 01.01. - 01.06. iznosi 93/100. Indeks kvalitete 96/100 na bazi 1665 recenzija postigle su atrakcije i aktivnosti koje su dostupne posjetiteljima Omiša, ukupna kvaliteta kampova iznosi 84/100, hoteli postižu visoki indeks kvalitete od 93/100, a privatni smještaj i restorani imaju indeks kvalitete od 92/100 u 2021.

Rezultati početne analize stanja pokazuju da je Omiš visoko pozicioniran na ljestvici poželjnih destinacija za posjet i vjerujemo da će projekt IQM Omiš još snažnije doprinijeti podizanju kvalitete doživljaja naših posjetitelja, a na zadovoljstvo svih dionika.

U projekt IQM Destination mogu se uključiti subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, kampovi, privatni iznajmljivači, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Tijekom prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination, te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i umreženost u destinaciji.