Dostępność przegubów

Zabytki

Możesz wszystko
MONUMENTALNY PIĘCIOBOCZNY BASTION (1659)

MONUMENTALNY PIĘCIOBOCZNY BASTION (1659)

Monumentalny pięcioboczny barokowy bastion – na południowym wschodzie miasta powstał w czasie wojny wenecko - tureckiej (1645-1669) między Republiką Wenecką a Imperium Osmańskim oraz za panowania Generalnego Zarządcy Antonia Bernarda. W jego skład wchodziła wieża Turjun (Torre di terraferma) i „Wrota do ogrodu“ które prowadziły na pola i do ogrodów na pisakowym półwyspie Punta. Strategicznie uniemożliwiał atakującym dostęp do szerokiego frontu południowego wzdłuż fosy (dzisiejszy Fošal). Budowa wymagała dużej ilości kamieni, gruzu i ziemi, więc miasto zostało oczyszczone z ruin i opuszczonych domów.

Bastion został rozebrany w 1862 r., podobnie jak pozostałe mury, podczas rozbudowy miasta i budowy nowych dróg.

BRAMA MIEJSKA WSCHODNIA (XVI W.)

BRAMA MIEJSKA WSCHODNIA (XVI W.)

Kamienna brama (Porta terraferma) wchodzi w skład dobrze zachowanych zachodnich murów miasta. Główna ulica miasta ciągnie się od niej w kierunku Zachodniej Bramy nad rzeką. Napis nad bramą (1682) dowodzi, że zbudowano ją za panowania weneckiego.

PLAC (XV/XVI W.)

PLAC (XV/XVI W.)

Główna ulica miasta ciągnie się od kamiennej Wschodniej Bramy do Wielkiej Bramy Zachodniej ("ryczącej bramy"). Od połowy XX wieku jego społeczną rolę przejął Fošal - nowoczesny deptak i droga miejska.

PROMENADA (2 POŁ. XIX W.)

PROMENADA (2 POŁ. XIX W.)

Nowoczesna promenada i droga miejska wybudowane na miejscu obronnego wału wodnego (wł. fossa) i zburzonych południowych murów miejskich. Jest przykładem rozbudowy miasta poprzez industrializację i modernizację ruchliwych dróg.

DOM FESTIWALOWY KLAPY DALMATYŃSKIEJ OMIŠ (XVI W.)

DOM FESTIWALOWY KLAPY DALMATYŃSKIEJ OMIŠ (XVI W.)

Parterowy dom z dobudowaną później renesansową monoforą z herbem rodu Tomadellów. Ze względu na krzyż w herbie zwany jest nieoficjalnie „Pałacem Biskupim”. Na portyku przed wejściem znajduje się herb rodu Caralipeo-Despotović (XVI wiek).

WIEŻA TURJUN (POCZ. XVII W.)

WIEŻA TURJUN (POCZ. XVII W.)

Czworokątna wieża (Torre di terraferma), pozostała po burzeniu i adaptacji części południowo - wschodnich murów miasta. Obok znajdowała się „Brama Ogrodowa”, która prowadziła do pól i ogrodów na piaszczystym półwyspie Punta. Na froncie wieży, umieszczono zachowane herby weneckie z różnych epok, pochodzące ze zburzonych umocnień i pałacu zarządcy.