Dostępność przegubów

Zabytki

Możesz wszystko
Stary cmentarz w Omišu

Stary cmentarz w Omišu

Stary omiski cmentarz z mauzoleum rodziny Bonitio-Drašković (1630) i kościołem Matki Bożej Śnieżnej, zbudowanym na fundamentach wczesnochrześcijańskiego kościoła, jest wyjątkowy ze względu na rodzaj grobowca z wyrzeźbionymi inskrypcjami na zewnątrz. Na cmentarzu znajduje się sześć sarkofagów z czasów rzymskich z oryginalnymi oznaczeniami i inskrypcjami, a także liczne grobowce rodzin z Omišu, z których najstarszy pochodzi z 1515 roku.

To tu znaleziono tablicę pamiątkową księcia Miroslava (XII w.) - nagrobek napisany w języku bośniackim, będący pamiątką o książęcej rodzinie Kačić, znanej z licznych kapitanów statków pirackich, o których wspomina się w licznych źródłach historycznych od Rzymu po Konstantynopol.

Rynek Poljički (početak 17. st.)

Rynek Poljički (početak 17. st.)

Główny rynek w mieście, miejsce handlu zbożem i targowisko. Bardziej reprezentacyjny wygląd przybrał na początku XVII w. a zmodernizowany został w roku 1811 r. podczas regulacji koryta rzeki. Słup z herbem zarządcy Molina (1671) służył także do obwieszczania rozkazów i publicznego karania drobnych wykroczeń.

Dom Caralipeo (pocz. XVII w.)

Dom Caralipeo (pocz. XVII w.)

Budynek wczesnobarokowy. Jeden z pierwszych domów rodzinnych wzniesionych wzdłuż zachodniego muru miejskiego. Przykład dwupiętrowego domu z eleganckimi balkonami umiejscowionymi wysoko na drugiej kondygnacji, ze względu na mur miejski. W roku 1811 r. Pavle Caralipe, Ivan Matulić i Ante Benković razem z mieszkańcami umieścili na nim tablicę pamiątkową, za zasługi w uregulowaniu brzegu rzeki.

KOŚCIÓŁ ŻUPNY ŚW. MIHOVILA (POCZ. XVII W.) Z DZWONNICĄ (POCZ. XVIII W.)

KOŚCIÓŁ ŻUPNY ŚW. MIHOVILA (POCZ. XVII W.) Z DZWONNICĄ (POCZ. XVIII W.)

Łączy w sobie cechy stylu gotyckiego, renesansowego i wczesnego baroku. Nad kościołem dominuje wspaniały kamienny portal wykonany przez rodzinę Bokanić z Brača, rozeta okienna, posąg św. Mihovila i herb Omišu. Na ścianie nad bocznym wejściem znajdują się herby zarządców weneckich. Nowa dzwonnica została zbudowana według projektu weneckiego inżyniera Giovanniego Battisty Camozziniego. Znajduje się w niej kolekcja cennych dzieł sztuki sakralnej.

KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA (1585)

KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA (1585)

Świątynia budowana na fundamentach gotyckiego kościoła, gruntownie odrestaurowana w 1585 roku. Znajduje w okolicy zamku Omiš, w ośrodku dawnych władz administracyjnych gminy (rady miejskiej i sekretarza oraz w pobliżu pałacu zarządców). Ołtarz „Zstąpienie Ducha Świętego” namalował Jacopo Palma Młodszy (pocz. XVII w.).

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA (XVI W.)

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA (XVI W.)

Kościół Bractwa pod tym samym wezwaniem. Do ołtarza z herbem książąt Kačić Francesco Negri namalował obraz „Dziewica z Dzieciątkiem”, św. Rochem i Sebastianem.” Św. Roch i Sebastian są obrońcami przed dżumą, która kilkakrotnie zagrażała miastu.