Přepnout přístupnost

Památky

Můžete vše
ILYRSKÝ SEMINÁŘ (1750.)

ILYRSKÝ SEMINÁŘ (1750.)

Na zřícenině starého benediktýnského a později i františkánského kláštera byl založen seminář pro budoucí kněze, užívajících hlaholici (glagoljaši). Seminář byl s přestávkami aktivní až do r. 1879.

STARÝ OMIŠSKÝ HŘBITOV

STARÝ OMIŠSKÝ HŘBITOV

Starý omišský hřbitov s mauzoleem rodiny Bonito – Drašković (1630) a kostelem Panny Marie Sněžné, který vznikl na základě raně křesťanského kostela, je jedinečný díky typu náhrobků a vytesanými nápisy pod širým nebem. Na hřbitově se nachází šest sarkofágů z římské doby s původním označením a nápisy, jakož i četné hrobky omišských rodin, z nichž nejstarší je datována z r. 1515.

Zde byla nalezena deska knížete Miroslava (XII. stol.) – náhrobní památka psaná písmem bosančica, která svědčí o slavné knížecí rodině Kačićů, známé mnoha svými pirátskými kapitány, kteří jsou zmiňováni v četných historických pramenech od Říma až k Cařihradu.

POLJICKÉ NÁMĚSTÍ (ZAČÁTEK 17. STOL.)

POLJICKÉ NÁMĚSTÍ (ZAČÁTEK 17. STOL.)

Místo hlavní tržnice, obchodu s žitem a trhů. Reprezentativnější vzhled získává na začátku 17. stol a upraven je v r. 1811 během regulace říčního pobřeží. Stojan pro vlajku s erbem providura Moliny (1671) zároveň sloužil i k ohlašování nařízení a veřejné trestání menších přestupků.

DŮM CARALIPEO (ZAČÁTEK 17. STOL.)

DŮM CARALIPEO (ZAČÁTEK 17. STOL.)

Raně barokní stavba, jeden z prvních rodinných domů postavených podél západní městské zdi. Příklad dvoupatrového domu s elegantními balkony, které jsou kvůli městské zdi postaveny vysoko v druhém patře. Na něm se nachází pamětní deska, kterou Pavlu Caralipeu postavili Ivan Matulić a Ante Benković s obyvateli v r. 1811 za zásluhy za regulaci říčního pobřeží.

FARNÍ KOSTEL SV. MIHOVILA (ZAČÁTEK 17. STOL.) SE ZVONICÍ (ZAČÁTEK 18. STOL.)

FARNÍ KOSTEL SV. MIHOVILA (ZAČÁTEK 17. STOL.) SE ZVONICÍ (ZAČÁTEK 18. STOL.)

Sjednocuje stylistické rysy gotiky, renesance a raného baroka. Kostelu dominuje přepychový kamenný portál z dílny bračské rodiny Bokanić, rozeta na okně, socha sv. Mihovila (sv. Michala) a erb Omiše. Na zdi nad bočním vchodem se nacházejí erby benátských providurů. Nová zvonice je postavena dle projektu benátského inženýra Giovanniho Battista Camozzinia. Obsahuje cenné sakrální umělecké předměty.

KOSTEL SV. DUCHA (1585)

KOSTEL SV. DUCHA (1585)

Postaven na místě gotického kostela, který byl v r. 1585 zcela obnoven. Nachází se pod omišským kaštelem v centru někdejších správních institucí komuny (městské lóže a písárny a blízko providurova paláce) Oltářní pallium „Sestoupení Ducha svatého“ namaloval Jacopo Palma ml. (začátek 17. stol.).