Accessibility
Vitajte na Visit Omiš

Informovanie verejnosti

Právo na prístup k informáciam – Zákon o práve na prístup k informáciam

Na linku sa nachádza konsolidovaný text: Zákona o práve na prístup k informáciam, Narodne novine br.: 25/13 28.02.2013.

Zodpovedný za informovanie:
Petra Bartulović mag.rel.pub.

Pre realizáciu práva na prístup k informáciam odporúčame Vám vyplniť Formulár žiadosti pre právo na prístup k informáciam, a tento pošlete e-mailom na: info@tz-omis.hr


safe stay in croatia