Accessibility
Benvenuti a Visit Omiš

Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpora ostalim manifestacijama

 

7. lipnja 2021.

Temeljem Programa rada i financijskog plana za 2021. TZG Omiš objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE MANIFESTACIJA ZA DODJELU POTPORE IZ PROGRAMA POTPORA OSTALIM MANIFESTACIJAMA

 

 

Predmet Javnog poziva:

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZG Omiš za manifestacije koje su primarni motiv dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:

 

 •      obogaćenje turističke ponude,
 •      promocija kulturne i povijesne baštine,
 •     promocija kao destinacije bogate sportske i avanturističke ponude
 •     i produljenje sezone.

 

 

Namjena sredstava:

 

Sredstva su namijenjena za neposrednu realizaciju manifestacija kao što su:

 

 • sufinanciranje manifestacije kroz troškove vezane za sudionike, tehniku i promociju,
 • izrada promotivnih materijala,
 • nabavu potrošnog materijala,
 • i druge slične potrebe za održavanje manifestacije.

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

 

 • troškove redovnog poslovanja organizatora
 • te sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

 

Korisnici mogu biti:

 • trgovačka društva,
 • udruge,
 • obrti,
 • kulturne i druge javne ustanove

 

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

 

Kriteriji za odobravanje potpora TZG Omiš:

 

 • značaj koji manifestacija ima na turistički razvoj,
 • period održavanja i trajanje manifestacije,
 • tradicija održavanja,
 • sadržaj i kvaliteta manifestacije,
 • promocija manifestacije i medijska pokrivenost manifestacije
 • i ekonomski učinci manifestacije.

 

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
 • dokaz o pravnom statusu organizatora
 • program i troškovnik manifestacije
 • obrazac privole za obradu osobnih podataka (u prilogu Javnog poziva).
 •  

Odluku o visini sredstava za svaku pojedinu manifestaciju donijeti će Turističko vijeće.

 

Jedan subjekt može prijaviti maksimalno dvije manifestacije.

 

Natječaj je otvoren do 25. 6. 2021., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZG Omiš, Fošal 1a, 21310 Omiš.

 

TZG Omiš zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

 

Imajući u vidu cjelokupnu neizvjesnost situacije vezane uz pandemiju virusa COVID-19, kao i niz drugih nepredvidivih okolnosti, Turistička zajednica Grada Omiša zadržava pravo poništavanja Javnog poziva u bilo kojem trenutku.


safe stay in croatia