Accessibility
Dobro došli na Visit Omiš

Privatni smještaj

Pronađite smještaj


The Best of Omiš

Posebna oznaka kvalitete privatnog smještaja Turističke zajednice Grada Omiša

Kralja Tomislava 3, Mimice Medići

zokralj@gmail.com

MEDIĆI, STARO SELO 13, MIMICE
+38521/867 418
medicigordana@gmail.com

Lokva Rogoznica, Staro selo 7, Lokva Rogoznica
+38521 862 225
villa.maruncela@gmail.com

SVINIŠĆE, MODRIŠ 36, KUČIĆE

denistafra@gmail.com

K.Tomislava 27, Medići

perakdanijela5@gmail.com

Put Vrulje 118, Pisak

marija.buljan.2@gmail.com

ČELINA, ZAVODE II/8, Omiš-Čelina

ivokovac@inet.hr

MIJE MIMICE 1 A, MIMICE

kristina_bruecher@gmx.de

ČELINA, PUT STAROG SELA 20, LOKVA ROGOZNICA

saric.marijana@gmail.com

Borak 55, Borak, Omiš

ivana.frankovic53@gmail.com

PRERADOVIĆEVA 3, OMIŠ

lolaercegovic@yahoo.com

Put Vrulje 120, Pisak

grec.2206@gmail.com

MEDIĆI, KRALJA TOMISLAVA 12 I 6, MIMICE
+38521/867-066
apartmani.medic@email.t-com.hr

ČELINA-POD VAJLE 14, LOKVA ROGOZNICA
+38521 871 325
apartmani.covic@inet.hr

Omiš, Stanići, Velika luka 78, Stanići (Omiš)
+385 21 507 408
info@stanici.net
www.stanici.net

safe stay in croatia