Dobro došli na Visit Omiš

Privatni smještaj

Pronađite smještaj


The Best of Omiš

Posebna oznaka kvalitete privatnog smještaja Turističke zajednice Grada Omiša

Kralja Tomislava 3, Mimice Medići

zokralj@gmail.com

Stara cesta 7, Stanići Čelina, Omiš


Fra Stjepana Vrlića 20, OMIŠ

ivana.mikulicic1@gmail.com

Kneza Ivana Covica 19, Gata (Omiš)

villa.gedate.cro@gmail.com

Omiš, Stanići, Velika luka 78, Stanići (Omiš)
+385 21 507 408
info@stanici.net
www.stanici.net

Put Lokve 8, Lokva Rogoznica
+385 91 516 0310
e.juros@yahoo.com

POLJIČKA CESTA 7, GATA
/
sanyah145@gmail.com

Četvrt Žarka Dražojevića 10, Omiš
+385 91 107 8424
mario.marusic1@gmail.com