Dobro došli na Visit Omiš

Privatni smještaj

Pronađite smještaj


The Best of Omiš

Posebna oznaka kvalitete privatnog smještaja Turističke zajednice Grada Omiša

Omiš, Stanići, Velika luka 78, Stanići (Omiš)
+385 21 507 408
info@stanici.net
www.stanici.net

Pisak - Put vruje 93, Mimice

branko.bogdan@st.t-com.hr

Kralja Tomislava 3, Mimice Medići

zokralj@gmail.com

TRNBUSI 29 B, BLATO NA CETINI

ivana.grizelj@yahoo.com

Ulica Zavode II br. 48, Čelina
+385(0)21 871-263
dragan.milovac@xnet.hr

Magistrala 21 Ivašnjak, Lokva Rogoznica
00385 21 870 257
kodcara@net.hr

Put stare Duce 5, Omis

mate.smilovic@gmx.de

ČELINA, ZAVODE I/70, LOKVA ROGOZNICA
+385 871 396
andjelko.popovac@gmail.com

Fra Stjepana Vrlića 20, OMIŠ

ivana.mikulicic1@gmail.com

ČETVRT VRILO 5, OMIŠ

bube505@gmail.com

Put Lokve 8, Lokva Rogoznica
+385 91 516 0310
e.juros@yahoo.com