Dobro došli na Visit Omiš

Objava javnih poziva 2018. - Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica objavila www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/program-dodjele-de-minimis-potpora-za-razvoj-turistickog-sektora-u-2018-godini kojim se uređuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje HTZ poduzetnicima za sufinaciranje troškova predviđenih ovim Programom. HTZ će dodjeljivati potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

 

Sukladno navedenom objavljeni su sljedeći Javni pozivi:

 

www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

 

Dokumetnacija za kandidiranje za ova dva Javna poziva podnosi se:

 

  • u elektronskom obliku na online obrascima putem linka potpore.htz.hr/
  • u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2018/potpore-programima-dmk

Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII. Javnog poziva šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv za potpore DMK-ne otvaraj", na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (Iblerov trg 10/IV, 10 000 Zagreb).

 

Rok za podnošenje kandidature za navedene Javne pozive je 31. siječnja 2018. godine ( u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine)

 

Dodatne informacije možete zatražiti: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.