Dobro došli na Visit Omiš

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2018.

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2018.

 

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2018. usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine TZG Omiš objavljuje:

 

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2018. god.


Mogući prijavitelji su poslovni subjekti registrirani na području destinacije (hoteli, kampovi i turističke agencije). Prihvatljivi troškovi nastupa su trošak najma štanda i uređenja štanda. Ukupni  iznos subvencija za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalni iznos potpore po sajmu je 30 000 kn.

 

U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirat nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s tržišta u kojoj se sajam odvija.

 

Za sve poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu. Jedan poslovni subjekt može ostvariti potporu za nastup na najviše dva sajma.

 

Uz prijavu obavezno je priložiti: 1. dokaz o pravnom statusu subjekta, 2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, 3. datum,mjesto i duljina trajanja sajma, broj posjetitelja sajma u prethodnoj godini, 4. veličina štanda i načelan opis (skica štanda), 5. troškovnik sajamskog nastupa.

 

Javni poziv je otvoren do 11.12.2017., a odluku o subvencijama sajamskih nastupa donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail info@visitomis.hr ili na telefon 021 861 350.