Accessibility
Dobro došli na Visit Omiš

Informiranje javnosti

Pravo na pristup informacijama - Zakon o pravu na pristup informacijama

Na linku se nalazi pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama, Narodne novine broj: 25/13 28.02.2013.

Službenik za informiranje:
Petra Bartulović mag.rel.pub.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama preporučujemo Vam da ispunite Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te da isti pošaljete e-mailom na: info@visitomis.hr


safe stay in croatia