Dobro došli na Visit Omiš

FAQ


Tko je ugostitelj? Što se smatra ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu?

 Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

 

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 

-        usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba,      

-        odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

-        usluga smještaja u kampu i/ili kamp odmorištu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s ukupno

-        najviše 10 smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina, 

-        usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

 

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje koje izdaje Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, tel. 021 861 141.

 


Gdje se mogu nabaviti standardizirane ploče?

Ploča se naručuje izravno kod ovlaštenog proizvođača, a proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma su:

 

JAGUAR d.o.o. Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr, jaguarst6@gmail.com.

Ploče : 1. Soba u domaćinstvu; 2. Apartman u domaćinstvu; 3. Studio apartman u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Kamp u domaćinstvu;

 

BINAR d.o.o. Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr binar@st.t-com.hr

Ploče: 1. Soba u domaćinstvu 2. Apartman u domaćinstvu; 3. Studio apartman u domaćinstvu, 4. Kuća za odmor u domaćinstvu.

 

ROBI, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com 

Za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

 

KORDUN - MARKETING d.o.o. Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

 

Proizvođaču treba dostaviti: kopiju rješenja o odobrenju za pružanje usluga, kopiju potvrde o uplati, adresu za dostavu ploče.

 


Na koji način se vrši prijava i odjava turista Turističkoj zajednici?

Iznajmljivači su obavezni u roku od 24 sata po dolasku prijaviti Turističkoj zajednici Grada Omiša ili njenoj podružnici sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.

Pristupne podatke za prijavu u sustav dodjeljuje Turistička zajednica Grada Omiša, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

 


Što je popis turista?

Popis turista vodi se na temelju prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

 

 


Što trebam znati o knjizi Evidencija prometa?

Knjiga Evidencija prometa je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Evidentiraju se svi izdani računi bez obzira na to da li su naplaćeni ili ne. U Evidenciju treba biti upisan cjelokupan iznos računa odnosno ukupna cijena koju gost plaća.


Koje su moje obaveze kao iznajmljivača?

Cjenik   
U svakoj smještajnoj jedinici (sobi, apartmanu) iznajmljivač je dužan istaknuti cjenik usluga koje nudi izražene u kunama. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu ističu naznaku: boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge, a oni koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju ističu iznose boravišne pristojbe po noćenju. Cjenik se iskazuje na hrvatskom i na jednom svjetskom jeziku.


Račun
Iznajmljivač gostima izdaje račune za pružene usluge s naznačenom vrstom, količinom i jediničnom cijenom, eventualno odobrenim popustom te ostalim propisanim elementima: ime, prezime i OIB iznajmljivača, ime i prezime gosta, broj i datum računa, ukupni iznos računa i potpis. Na računu treba napisati: domaćinstvo nije u sustavu PDV-a. Račun se ispisuje prema važećem cjeniku. Obvezno je zadržati kopiju računa u bloku.

Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu u računu ne navode iznos boravišne pristojbe, jer je uključena u cijenu usluge, a oni koji  plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju posebno označuju iznos naplaćene boravišne pristojbe. Račun se iskazuje na hrvatskom i na jednom svjetskom jeziku.

Podnošenje prigovora
Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili epošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana oda dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.


Normativi

Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočit gostu.