Accessibility
Dobro došli na Visit Omiš

FAQ


Administrativno poslovanje za vlasnike objekata u domaćinstvu - 2021.

Poštovani iznajmljivači,

kako bi vas upoznali sa trenutnim zakonskim propisima i olakšali vam poslovanje, u suradnji sa Savjetovalištem za obiteljski smještaj, pripremili smo video edukaciju na temu Administrativno poslovanje za objekte u domaćinstvu - 2021.

 

Edukacija je dostupna na: www.youtube.com/watch

 

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.

TZG Omiš


Tko je ugostitelj? Što se smatra ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu?

 

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske, te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

 

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

 

- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do    

  najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

- usluga smještaja u kampu i/ili kamp odmorištu, organiziranom na zemljištu kojeg je

  iznajmljivač vlasnik, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica odnosno za 30 gostiju

  istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina, 

- usluge smještaja u objektu za robinzonski smještaj u kojem se usluge pružaju u

  prostorijama ili na prostorima, kapaciteta do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno

  30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina,

- usluge doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja, iznimno ako u

  krugu od  km cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljskih

  usluga pripremanja i usluživanja jela, iznajmljivač može pružati i uslugu polupansiona

  i/ili punog pansiona.

 

Uvjeti za kategorizaciju propisani su Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji je dostupan na stranicama MINT-a: mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

 

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje koje izdaje Upravni odjel za turizam i pomorstvo, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, tel. 021 862 149.

 


Gdje se mogu nabaviti standardizirane ploče?

Ploča se naručuje izravno kod ovlaštenog proizvođača, a proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma su:

 

JAGUAR d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguarst6@gmail.com)

 

BINAR d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr)

 

ROBI, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com  reklame.mikic@gmail.com)

 

KORDUN - MARKETING d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

 

NEGRAS d.o.o. (Županićeva 6, 52440 Poreč, tel: 052 431 046, 091 1904 965, 091 5230 380, e-mail: info.negras@gmail.com)

 

TRAMAX d.o.o. (Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split, tel: 021 548 808, e-mail: info@tramax.hr)

 

SKRIPTA TISAK d.o.o. (F. Kuhača 12, 31000 Osijek, tel: 031 203 900, e-mail: tisak@skripta.hr)

 

CONDOR B&B d.o.o. (Križine 8, 21000 Split, tel: 021 460 143, e-mail: condor.split@gmail.com)

 

Proizvođaču treba dostaviti: kopiju rješenja o odobrenju za pružanje usluga, kopiju potvrde o uplati, adresu za dostavu ploče.

 


Na koji način se vrši prijava i odjava turista Turističkoj zajednici?

Iznajmljivači su obavezni u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te odjaviti njihov boravak najkasnije 24h po odlasku.

Prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Pristupne podatke za prijavu u sustav dodjeljuje Turistička zajednica Grada Omiša, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

 


Što je popis turista?

Iznajmljivači su dužni voditi popis gostiju na propisan način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija.

Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavlja se putem sustava eVisitor.

 

 


Što trebam znati o knjizi Evidencija prometa?

Knjiga Evidencija prometa je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Evidentiraju se svi izdani računi bez obzira na to da li su naplaćeni ili ne. U Evidenciju treba biti upisan cjelokupan iznos računa.


Koje su moje obaveze kao iznajmljivača?

 

Cjenik   

Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, te vrstu posebnog standarda, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena. U svakoj smještajnoj jedinici (sobi, apartmanu, studio apartmanu..) iznajmljival je dužan istaknuti cjenik usluga koje nudi izražene u kunama.

 

Cjenik sadrži sljedeće:

* naziv smještaja, ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača

* naziv usluge

* vrsta naplate (po noćenju, po osobi i sl.)

* razdoblje (sezone)

* cijenu koja mora biti izražena u kunama, a cijena u drugoj valuti se može dodati

* turističku pristojbu (iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju paušalno obavezno trebaju navesti da je ista uključena u cijenu)

* PDV (ukoliko iznajmljivač nije obveznik PDV-a, potrebno je navesti da PDV nije uračunat u cijenu)

* dodatne usluge i cijene dodatnih usluga (npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet i sl.)

* datum od kada vrijedi cjenik

* potpis iznajmljivača

 


Račun

Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija. Svi privatni iznajmljivači dužni su ispostaviti račun za svaku izvršenu uslugu u svom domaćinstvu neovisno o tome kome su prodali usluge, direktno gostu ili turističkoj agenciji.

 

Račun sadrži sljedeće:

* broj računa, mjesto i datum izdavanja računa

* ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača

* podatke o primatelju usluge (ime i prezime ili naziv)

* vrstu i količinu proizvoda i usluga koji su pruženi/prodani

* iznos popusta ako ste gostu dali popust na usluge

* ukupan iznos kojeg je potrebno platiti

* naznaku da je turistička pristojba uključena u cijenu ako ste obveznik plaćanja turističke pristojbe u paušalnom iznosu

* PDV (ukoliko je domaćinstvo u sustavu PDV-a,  ili ako niste naznaku: PDV nije obračunat prema čl. 90 st. 2. Zakona o PDV-u)

* datum izdavanja računa i potpis nositelja rješenja

 


Podnošenje prigovora
Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili epošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 


Normativi

Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočit gostu.


Pomoćni kreveti - pojašnjenje

 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj: 120/19), članak 3. stavak 6. je propisano da se pomoćni krevet ne izražava u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.

U praksi bi značilo da iznajmljivači koji su registrirani  za pružanje usluga u domaćinstvu iza 1. rujna 2007. godine, (odnosno nakon stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) imaju dvije mogućnosti:

 

  1. Ne koristiti pomoćne krevete. U tom slučaju iznajmljivač ništa ne mijenja. Zadržava rješenje koje je prije ishodio u kojem su pomoćni kreveti evidentirani u obrazloženju rješenja, ali se ti pomoćni kreveti ne smiju reklamirati niti se na njih smiju primiti goste.

 

  1. Koristiti pomoćne krevete. Iznajmljivač se mora javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo (nekadašnji Ured državne uprave, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5 , 021 862 149) kako bi dobio novo rješenje. U novom rješenju će se pomoćni kreveti evidentirati u izreci rješenja.  Iznajmljivač popunjava zahtjev i izjavu da nije došlo do bitnih promjena (obrasci se mogu preuzet u Upravnom odjelu). Uz zahtjev moraju priložiti preslik osobne iskaznice, preslik postojećeg rješenja i 70 kuna takse.

Zahtjev se rješava u neposrednom postupku (nema očevida). Iznajmljivač bi novo rješenje trebao ishodovati do trenutka kad mu dolaze gosti u objekt.  

 

 

Iznajmljivači koji su registrirani temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. za bilo koje promjene se moraju javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo prema mjestu objekt za iznajmljivanje.

 

 


safe stay in croatia