Welcome to Visit Omiš

Javni poziv za dodjelu sredstava za potpore manifestacijama u 2020.

Predmet poziva: Dodjela novčanih sredstava TZG Omiš za potpore manifestacijama u 2020.  

Namjena sredstava: 

Sredstva su namijenjena sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija:

- sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju),

- izrada promotivnih materijala,

- nabava potrošnog materijala,

- druge potrebe za održavanje manifestacije.

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

 

- troškove redovnog poslovanja organizatora

- sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije

 

Korisnici mogu biti:

 

- trgovačka društva,

- udruge,

- obrti,

- kulturne i druge javne ustanove

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

Kriteriji za odobravanje potpora TZG Omiš:

 

- karakter manifestacije,

- vrijeme održavanja,

- trajanje manifestacije,

- tradicija održavanja,

- sadržaj i kvaliteta manifestacije,

- promocija manifestacije i medijska pokrivenost manifestacije,

- ekonomski učinci manifestacije.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti: ispunjen obrazac, potvrdu o nepostojanju duga, dokaz o pravnom statusu, program i troškovnik manifestacije.

Odluku o visini sredstava za svaku pojedinu manifestaciju donijeti će Turističko vijeće o čemu će sudionici natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

Jedan subjekt može prijaviti maksimalno dvije manifestacije.

Natječaj je otvoren do 27.01.2020., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZG Omiš, Fošal 1a, 21310 Omiš.

TZG Omiš zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.