Accessibility
Welcome to Visit Omiš

FAQ


Administrativno poslovanje za vlasnike objekata u domaćinstvu - 2021.

Poštovani iznajmljivači,

kako bi vas upoznali sa trenutnim zakonskim propisima i olakšali vam poslovanje, u suradnji sa Savjetovalištem za male iznajmljivače, pripremili smo online edukaciju na temu Administrativno poslovanje za objekte u domaćinstvu - 2021.

 

Edukacija je dostupna na: www.youtube.com/watch

Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.

TZG Omiš


Tko je ugostitelj? Što se smatra ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu?

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge:

- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina, 
- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje koje izdaje Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Ispostava Omiš, Trg kralja Tomislava 5, Omiš, tel. 021 861 141.


Gdje se mogu nabaviti standardizirane ploče?

Iznajmljivači su dužni vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini natpis s oznakom vrste i kategorije objekta. Ploča se naručuje izravno kod ovlaštenog proizvođača, a proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma su:

JAGUAR d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr)
1. Soba u domaćinstvu; 2. Apartman u domaćinstvu; 3. Studio apartman u domaćinstvu; 4. Kuća za odmor u domaćinstvu; 5. Kamp u domaćinstvu;

BINAR d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr
za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu;

ROBI, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: reklame.mikic@gmail.com  za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor

KORDUN - MARKETING d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: prodaja-lav@kordun.hr)

Proizvođaču treba dostaviti:
- kopiju rješenja o odobrenju za pružanje usluga,
- kopiju potvrde o uplati
- adresu za dostavu ploče.


Na koji način se vrši prijava i odjava turista Turističkoj zajednici?

Iznajmljivači su obvezni  u roku od 24 sata po dolasku prijaviti Turističkoj zajednici Grada Omiša ili njenoj podružnici sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak.
Prijava se vrši on-line  putem servisa eVisitor.hr.
Za korištenje sustava eVisitor.hr nužno je samo računalo s pristupom internetu, te korisničko ime , lozinka i TAN tablica  za prijavu u sustav koje treba zatražiti od Turističke zajednice Grada Omiša.
Prijavu stranih turista Policiji u ime iznajmljivača vrši Turistička zajednica Grada Omiša.


Što je popis gostiju?

U knjigu Popis gostiju upisuju se svi gosti, uključujući i agencijske. Popis gostiju vodi se u elektroničkom ili u obliku uvezene knjige, koja se može nabaviti u papirnicama. Popis gostiju, bez obzira u kojem obliku se vodi, čuva se najmanje dvije godine. Kad se knjiga gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ju je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju.


Što trebam znati o knjizi Evidencija prometa?

Knjiga Evidencija prometa je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu izdanih računa i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Evidentiraju se svi izdani računi bez obzira na to da li su naplaćeni ili ne. U Evidenciju treba biti upisan cjelokupan iznos računa odnosno ukupna cijena koju gost plaća.


Koje su moje obaveze kao iznajmljivača?

Cjenik   

U svakoj smještajnoj jedinici (sobi, apartmanu) iznajmljivač je dužan istaknuti cjenik usluga koje nudi izražene u kunama, naznaku vrste i kategorije objekta i informaciju o plaćanju boravišne pristojbe. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu ističu naznaku: boravišna pristojba je uključena u cijenu usluge, a oni koji plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju ističu iznose boravišne pristojbe po noćenju. Iznajmljivač je dužan pridržavati se istaknutih cijena. Cjenik se iskazuje na hrvatskom i na jednom svjetskom jeziku.

Račun

Iznajmljivač gostima izdaje račune za pružene usluge s naznačenom vrstom, količinom i jediničnom cijenom, eventualno odobrenim popustom te ostalim propisanim elementima: ime, prezime i OIB iznajmljivača, ime i prezime gosta, broj i datum računa, ukupni iznos računa i potpis. Na računu treba napisati: domaćinstvo nije u sustavu PDV-a. Račun se ispisuje prema važećem cjeniku. Obvezno je zadržati kopiju računa u bloku. Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu u računu ne navode iznos boravišne pristojbe jer je uključena u cijenu usluge, a oni koji  plaćaju boravišnu pristojbu po noćenju posebno označuju iznos naplaćene boravišne pristojbe. Račun se iskazuje na hrvatskom i na jednom svjetskom jeziku.

Podnošenje prigovora

Iznajmljivač je je dužan gostima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u svom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Iznajmljivač je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.
Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom obliku, a trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača.

Normativi

Iznajmljivač je dužan utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak
ako takve usluge pruža i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

Plan evakuacije, kutija prve pomoći, oznake ...

Iznajmljivači koji su ishodili rješenje od 2007. godine do danas moraju u svakoj smještajnoj jedinici imati plan evakuacije i pisane upute za slučaj nastanka požara, te istaknuti oznake izlaza u objektu.
Također, u svakoj smještajnoj jedinici trebaju  imati vatrootpornu tkaninu i kutiju prve pomoći. Ukoliko nije istaknuta zabrana pušenja treba imati vatrootpornu pepeljaru i vatrootporni koš za otpatke.
Na ulazu u apartman odnosno sobu iznajmljivač je dužan istaknuti broj apartmana odnosno sobe.


Pomoćni kreveti - pojašnjenje

 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj: 120/19), članak 3. stavak 6. je propisano da se pomoćni krevet ne izražava u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.

U praksi bi značilo da iznajmljivači koji su registrirani  za pružanje usluga u domaćinstvu iza 1. rujna 2007. godine, (odnosno nakon stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) imaju dvije mogućnosti:

 

  1. Ne koristiti pomoćne krevete. U tom slučaju iznajmljivač ništa ne mijenja. Zadržava rješenje koje je prije ishodio u kojem su pomoćni kreveti evidentirani u obrazloženju rješenja, ali se ti pomoćni kreveti ne smiju reklamirati niti se na njih smiju primiti goste.

 

  1. Koristiti pomoćne krevete. Iznajmljivač se mora javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo (nekadašnji Ured državne uprave, sjedište Split ili ispostave državne uprave) prema mjestu objekt za iznajmljivanje, kako bi dobio novo rješenje. U novom rješenju će se pomoćni kreveti evidentirati u izreci rješenja.  Iznajmljivač popunjava zahtjev i izjavu da nije došlo do bitnih promjena (obrasci se mogu preuzet u Upravnom odjelu). Uz zahtjev moraju priložiti preslik osobne iskaznice, preslik postojećeg rješenja i 70 kuna takse.

Zahtjev se rješava u neposrednom postupku (nema očevida). Iznajmljivač bi novo rješenje trebao ishodovati do trenutka kad mu dolaze gosti u objekt.  

 

 

 

Iznajmljivači koji su registrirani temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. za bilo koje promjene se moraju javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo prema mjestu objekt za iznajmljivanje.

 

 


safe stay in croatia