Accessibility
Vítejte v na Visit Omiš

Poljica

Poljica

Když si představujete dovolenou v Omiši, to, co vás nejprve napadne, je moře, pláže a mořské radovánky. Ale k Omiši patří i oblast Poljice – skupina osad s mimořádně bohatou historií, která leží na úpatí velkého pohoří Mosor.

Poljica je zemědělskou oblastí vzdálená od moře, v níž si můžete odpočinout od přeplněných cest a pláží v přímoří. Poljica je dnes oázou klidu, ale během historie se v této oblasti svedly mnohé významné bitvy.

Od třináctého století se v oblasti dnešních Poljic prostírala Poljická republika, která dodnes zůstala jedinečnou díky mimořádně pokrokovému administrativnímu a společenskému zřízení. Poljické republice totiž vládl lid, který si každoročně v den svátku sv. Jiřího volil svého vládce – velkého poličského knížete

Jeden ze základních právních aktů, na jehož základě fungovala Poljická republika, je Poljický statut, který vznikl ve 14. stol. Jedná se o dokument nesmírné hodnoty pro chorvatskou historii, jímž jsou detailně upraveny ekonomické a společenské vztahy v Poljické republice.

Také se jedná o dokument, který názorně ukazuje, jak pokrokoví byli staří obyvatelé Poljice, kteří žili v jedné z mála skutečně demokraticky spravované společnosti té doby. Poljická republika byla tak dobře spravovaný systém, že si dnes někteří vědci myslí, že právě návštěva velkého spisovatele Thomase Mora v tomto kraji jej inspirovala k napsání jeho největšího díla indikativního názvu – „Utopie“.

Poljická republika přestala existovat v r. 1807 po příchodu Napoleonovy armády do této oblasti a stálými svědky její sedmset let dlouhé historie nám dnes zůstávají četné kostelíky a domy (např. raně křesťanský kostel v Podgrađe (V. stol.), kostel Narozené Blahoslavené Panny Marie a hřbitov v Tugare (XVIII. stol.), 13. římská Villa Rustica (V. stol.)), známý Poljický status a – poljický soparnik, tradiční poljické jídlo, které je tak dobré, že je dnes umístěno na oficiální seznam chorvatského nemateriálního kulturního dědictví.

Kromě soparniku a známého Statutu, nejznámějšími poličskými turistickými atrakcemi jsou:

-    Kostel a Muzeum Poljice – starý raně křesťanský kostel dnes svědčí o bohatém životě v Poljici již od dob antiky a v Historickém muzeu Poljice můžete najít cennou sbírku, z níž se můžete dozvědět více o poljické kultuře a každodenním životě starých Poljičanů.

-    Most Paviće – jeden z nejstarších mostů přes řeku Cetinu postaven dávno v r. 1900 a navzdory zubu času a minám, které jej poškodily v Druhé světové válce, je kamenný most využíván dodnes. V roce 2012 po obsáhlé opravě byl ještě více upevněn a obnoven a dnes lze přes most přejet i autem.

-    Gradac/kostel sv. Jiřího – byl postaven na kopci Gradac, vysokém 353 metrů a dnes je jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších v celých Poljicích.


safe stay in croatia