Accessibility
Vítejte v na Visit Omiš

NATJEČAJ I KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA TZG OMIŠ ZA POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2019.

NATJEČAJ I KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA TZG OMIŠ ZA POTPORE MANIFESTACIJAMA U 2019.

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZG Omiš za potpore manifestacijama u 2019.

 

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena sufinanciranju troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija:

- Sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju)

- Izrada promotivnih materijala

- Nabava potrošnog materijala

- Druge potrebe za održavanje manifestacije

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

- Troškove redovnog poslovanja organizatora

- Sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije


Korisnici mogu biti:

- Trgovačka društva

- Udruge

- Obrti

- Kulturne i druge javne ustanove

 

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

 

Kriteriji za odobravanje potpora TZG Omiš:

 - Karakter manifestacije

- Vrijeme održavanja

- Trajanje manifestacije

- Tradicija održavanja

- Sadržaj i kvaliteta manifestacije

- Promocija manifestacije i medijska pokrivenost manifestacije

- Ekonomski učinci manifestacije

 

Za prijavu je potrebno dostaviti: ispunjen obrazac, potvrdu o nepostojanju duga, dokaz o pravnom statusu, program i troškovnik manifestacije.

Odluku o visini sredstava za svaku pojedinu manifestaciju donijeti će Turističko vijeće o čemu će dudionici natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

 

Natječaj je otvoren do 14.01.2019., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZG Omiš, Fošal 1a, 21310 Omiš.

TZG Omiš zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

 

 


safe stay in croatia