Accessibility
Vítejte v na Visit Omiš

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2019. godini

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2019. godini

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2019., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZG Omiš objavljuje:

 

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2019. godini

 

Mogući prijavitelji su turistički subjekti registrirani na području destinacije, a prihvatljiva sajamska tržišta su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Švicarska, Austrija, Skandinavija, Francuska i Italija.

 

Prihvatljivi su troškovi izlaganja na onim sajmovima na kojima ne sudjeluje kao izlagač TZ SDŽ.

Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na sajmu koji uključuje sljedeće prihvatljive troškove: trošak najma i uređenja štanda.

Ukupni iznos subvencija za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalan iznos potpore po sajmu je 30.000 kn. Jedan poslovni subjekt može dobiti potporu za maksimalno dva sajma.

U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirati nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s tog tržišta.

Za poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu.

 

Uz prijavu obavezno je priložiti:

  • dokaz o pravnom statusu subjekta
  • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga
  • datum, mjesto i duljinu trajanja sajma, broj posjetitelja sajma u prethodnoj godini
  • veličinu štanda i načelan opis i/ili skicu štanda
  • troškovnik sajamskog nastupa

 

Javni poziv je otvoren do 14.1.2019., a odluku o subvencijama sajamskih nastupa donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

 

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u uUred TZG Omiš, na mail: info@visitomis.hr ili na telefon 021/861-350.

 

 

 


safe stay in croatia