Dobro došli na Visit Omiš

Privatni smještaj

Pronađite smještaj


The Best of Omiš

Posebna oznaka kvalitete privatnog smještaja Turističke zajednice Grada Omiša

Omiš, Stanići, Velika luka 78, Stanići (Omiš)
+385 21 507 408
info@stanici.net
www.stanici.net

ČELINA , ULICA KAPINOVO 6, LOKVA ROGOZNICA

info@apartmanikovacevic.hr
www.apartmanikovacevic.hr

BORAK , PUT BORKA 81, OMIŠ

cvitodkamena@gmail.com

ČELINA, ZAVODE I/70, LOKVA ROGOZNICA
+385 871 396
andjelko.popovac@gmail.com

TRNBUSI 29 B, BLATO NA CETINI

ivana.grizelj@yahoo.com

PRERADOVIĆEVA 3, OMIŠ

lolaercegovic@yahoo.com

Kneza Ivana Covica 19, Gata (Omiš)

villa.gedate.cro@gmail.com

Staro selo 20, Mimice Medići

zokralj@gmail.com

KNEZA TRPIMIRA 103, OMIŠ TUGARE
021510370
anamarijarasic@net.hr

JOKE KNEŽEVIĆA 1, OMIŠ

marina_pivcevic@yahoo.com

Pisak - Put vruje 93, Mimice

branko.bogdan@st.htnet.hr

Podašpilje, Put Rogošića 4, Kučiće

sonja.rogosic@gmail.com

Put Lokve 8, Lokva Rogoznica
+385 91 516 0310
e.juros@yahoo.com