Dobro došli na Visit Omiš

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE SAJAMSKIH NASTUPA U 2017. GODINI

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE  SAJAMSKIH NASTUPA U 2017. GODINI

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2017. usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine TZG Omiš objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE SAJAMSKIH NASTUPA U 2017. GODINI

 

Mogući prijavitelji su svi turistički subjekti registrirani na području destinacije, a prihvatljiva tržišta su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Švicarska, Austrija, Skandinavija, Francuska i Italija.

 

Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na sajmu koji uključuje sljedeće prihvatljive troškove: trošak najma i uređenja štanda.

 

Ukupni iznos subvencija za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalan iznos potpore po sajmu je 30.000,00 kn.

 

U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirati nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s tog tržišta.

 

Za sve poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu.

 

Uz prijavu obavezno je priložiti:

- dokaz o pravnom statusu

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga

- datum, mjesto i duljina trajanja sajma, broj posjetitelja sajma u prethodnoj godini

- veličina štanda i načelan opis i/ili skica štanda

- troškovnik sajamskog nastupa

 

Javni poziv je otvoren do 15.12.2016., a odluku o subvencijama sajamskih nastupa donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

 

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail: info@visitomis.hr ili na telefon 021/861-350.