Dobro došli na Visit Omiš

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za izradu promotivnog turističkog filma "OMIŠKA RIVIJERA" i digitalnih fotografija destinacije Omiš

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za izradu promotivnog turističkog filma "OMIŠKA RIVIJERA" i digitalnih fotografija destinacije Omiš

 

Ponuda se odnosi na uslugu izrade promotivnog turističkog filma o OMIŠKOJ RIVIJERI i izradu digitalnih fotografija naimjenjenih javnom prikazivanju i objavi za potrebe TZG Omiš.

 

Uvjeti za izradu filma i digitalnih fotografija:

  • Javni poziv upućuje se fizičkim i pravnim osobama osposobljenim za proizvodnju audiovizualnih djela.
  • Ponuditelj u ponudi treba dostaviti scenarij. Ponuditelj u ponudi treba dostaviti poslovne reference na osnovu kojih ima kompetenciju ta izradu ovakvih filmova.
  • Pri izradi filma kulturnog turizma moraju biti obuhvaćene minimalno sljedeće lokacije: Omiš, Nemira, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići i Pisak s uključenim zračnim snimanjem. Glavna tema filma je odmorišni turizam i identitet Rivijere.
  • Trajanje filma je od 2 - 4 minute. Film treba biti snimljen u HD rezoluciji. Uz film, ponuditelj dostavlja i 100 kvalitetnih, obrađenih digitalnih fotografija u visokoj HD razlučivosti.

 

Javni poziv je objavljen na web stranicama TZG Omiš dana 03.04.2017. godine. Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 17.04.2017. godine u zatvorenoj omotnici na adresu: TZG Omiš, Trg kneza Miroslava bb,  21310 Omiš s naznakom: "Ne otvaraj - ponuda za izradu promotivnog turisatičkog filma."

 

Cijenu filma i fotografija ponuditelj treba iskazati u ukupnom iznosu s uključenim PDV-om.

 

Predmet isporuke: Ponuditelj isporučuje naručitelju master DVD s filmom i digitalnim fotografijama u HD rezoluciji s ustupljenim autorskim pravima i neograničenim, nesmetanim pravom naručitelja na umnožavanje i ustupanje poslovnim partnerima.

 

Film treba biti snimljen do 15.09.2017. godine. Nakon prethodnog uvida u predfinalnu verziju i prihvaćanja od strane naručitelja, ponuditelj prihvaćenu finalnu verziju mora isporučiti naručitelju najkasnije do 15.10.2017. godine.

 

Uvjeti plaćanja: 15 dana od dana isporuke naručenog materija - filma i fotografija.