Welcome to Visit Omiš

Private vacation rentals

Find accommodation


The Best of Omiš

Special Omiš Tourist Board private accommodation quality label

Kralja Tomislava 69a, Mimice

jolara2015@gmail.com
jolara2015.wix.com/jolara

Staro selo 20, Mimice Medići

zokralj@gmail.com

Magistrala 21 Ivašnjak, Lokva Rogoznica
00385 21 870 257
kodcara@net.hr

Vukovarska 6, Omiš

majatrogrlic@net.hr

ČETVRT ŽARKA DRAŽOJEVIĆA 9, OMIŠ
+38598/601-629
zpesic1976@gmail.com

TRNBUSI 29 B, BLATO NA CETINI

ivana.grizelj@yahoo.com

ČELINA, PUT STAROG SELA 20, LOKVA ROGOZNICA

saric.marijana@gmail.com

PRERADOVIĆEVA 3, OMIŠ

lolaercegovic@yahoo.com

MEDIĆI, KRALJA TOMISLAVA 12 I 6, MIMICE
+38521/867-066
apartmani.medic@email.t-com.hr

BORAK , PUT BORKA 81, OMIŠ

cvitodkamena@gmail.com

RUSKAMEN III/3, LOKVA ROGOZNICA

nenokuzmanic@vip.hr
www.ruskamen.info

Medići, Staro selo br. 5, Mimice

alenahubanic@gmail.com