Welcome to Visit Omiš

Objava javnih poziva 2018. - Hrvatska turistička zajednica

Objava javnih poziva 2018. - Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica objavila Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini je  kojim se uređuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje HTZ poduzetnicima za sufinaciranje troškova predviđenih ovim Programom. HTZ će dodjeljivati potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Sukladno navedenom objavljeni su sljedeći Javni pozivi:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

JAVNI POZIV za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

 

Dokumetnacija za kandidiranje za ova dva Javna poziva podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online obrascima putem linka potpore.htz.hr
  • u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini

Korisnici kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII. Javnog poziva šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv za potpore DMK-ne otvaraj", na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (Iblerov trg 10/IV, 10 000 Zagreb).

Rok za podnošenje kandidature za navedene Javne pozive je 31. siječnja 2018. godine ( u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine)

Dodatne informacije možete zatražiti: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.